راهنمای سایز قطر نخ بخیه


قطر نخ USP قطر نخ به میلی‌مترکاربرد پیشنهادی
۱۰/۰۰/۰۲جراحی چشم پزشکی و ریزجراحی‌ها
۹/۰۰/۰۳
۸/۰۰/۰۴
۷/۰۰/۰۵ترمیم و پیوند رگ‌های کوچک، بخیه زدن ظریف دست، ناخن و صورت
۶/۰۰/۰۷
۵/۰۰/۱۰ترمیم رگ‌های بزرگ، بستن پوست و ترمیم تاندون
۴/۰۰/۱۵
۳/۰۰/۲بستن پوست ضخیم، نیام، عضلات و ترمیم تاندون
۲/۰۰/۳
۰۰/۳۵بستن نیام و بخیه درن جراحی
۱۰/۴
۲۰/۵ترمیم تاندون ضخیم، بستن نیام ضخیم و بخیه درن جراحی‌های ارتوپدی


نخ بخیه نایلونی ریورس کات ۶/۰ بکر

۱۰,۵۰۰تومان

قیمت به ازای خرید 108 بسته به بالا  10,100 تومان

واحد فروش: عددی

موجود در انبار

راهنمای سایز قطر نخ بخیه

دسته‌بندی‌ها: ، ، ، برندها: , بکر ظریف پلیمر سپاهان