کالای پزشکی مصرفی

26,700تومان

برند: ایلیا

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 6 عددی

1,600تومان

برند: آریا

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

25,500تومان

برند احتمالی: AVA | Fine

ساخت کشور چین یا مالزی

واحد فروش: بسته 100 عددی

181,500تومان

برند: مدیکور

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 102 عددی

24,400تومان

برند احتمالی: Fine Glass

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 50 عددی

193,500تومان

برند: ویان کست

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 10 عددی

در انبار موجود نیست
16,600تومان

برند: بنلا

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 5 عددی

1,800تومان

برند: پویا

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

22,200تومان

برند احتمالی: حریر(OP-Perfect)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

2,700تومان

برند: پلی ژل

ساخت کشور ایران

واحد فروش: عددی

338,200تومان

برند: سیما

ساخت کشور ایران

واحد فروش: کارتن 800 عددی

22,200تومان

برند احتمالی: حریر(OP-Perfect)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

250,300تومان

برند: پیک مد | سرمد درمان

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 250 عددی

250,300تومان

برند: پیک مد | سرمد درمان

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 250 عددی

27,800تومان

برند: دارو درمان سلفچگان

ساخت کشور ایران

واحد فروش: عددی

در انبار موجود نیست
15,500تومان

برند احتمالی: hi co

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

258,100تومان

برند: ویان کست

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 10 عددی

3,800تومان

برند: دمیار

ساخت کشور ایران

واحد فروش: عددی

25,500تومان

برند: حریر(Nitex)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

3,300تومان

برند: فارما

ساخت کشور ایران

واحد فروش: عددی

2,700تومان

برند: پلی ژل

ساخت کشور ایران

واحد فروش: عددی

250,300تومان

برند: پیک مد | سرمد درمان

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 250 عددی

25,500تومان

برند احتمالی: AVA | Fine

ساخت کشور چین یا مالزی

واحد فروش: بسته 100 عددی

22,200تومان

برند احتمالی: حریر(OP-Perfect)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 100 عددی

سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
  • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.