تخفیف و فروش ویژهمشاهده همه

21%-
۱۲۰,۰۰۰تومان ۹۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

13%-
۱۲۰,۰۰۰تومان ۱۰۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

14%-
۲,۹۰۰تومان ۲,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

13%-
۵,۲۰۰تومان ۴,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

11%-
۱۵,۸۰۰تومان۳۱,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۳۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

7%-
۶,۶۰۰تومان ۶,۱۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۷۸,۶۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۸,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۱,۴۰۰تومان

واحد فروش: عددی

50%-
۲۲۰,۰۰۰تومان ۱۱۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۳,۳۳۰تومان

واحد فروش: عددی

پرفروش‌ترین محصولاتمشاهده همه

۲۳۰تومان

واحد فروش: عددی

۸۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۸۹۰تومان

واحد فروش : عددی

۶,۲۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۸۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۳,۲۰۰تومان

قیمت عمده:

۳,۱۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۷,۶۷۰تومان

واحد فروش: عددی

24%-
۱,۷۰۰تومان ۱,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

جدیدترین محصولاتمشاهده همه

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۶۲۶,۴۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۸۰۰تومان

قیمت عمده:

۷۷۰تومان

واحد فروش: عددی

۵۹۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۵۹۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۵۹۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۳۶ عددی

۹,۵۰۰تومان

قیمت عمده:

۹,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

تجهیزات پزشکی

۲۱۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 50 عددی

۲۵۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 50 عددی

برندها و تولید‌کنندگان ویژه

سرمد درمان

سوپا

پنکل ● فومن وش

آوا پزشک

پلی ژل ● پالیز طب شفق

ظریف پلیمر سپاهان

سها

بنلا ● رادین پوشش گلستان

تدبیر گستر درمان ایرانیان

پاندا

باند و گاز و پنبه کاوه

پاوان طب

دستکش حریر ایران

ثمین طب مهر

روژان آزما

SKINTACT

۳M

تولید طبی مادران

برندها و تولید‌کنندگان ویژه

سرمد درمان

پلی ژل ● پالیز طب شفق

پنکل ● فومن وش

آوا پزشک

سوپا

ثمین طب مهر

ظریف پلیمر سپاهان

سها

بنلا

باند و گاز و پنبه کاوه

پاندا

پاوان طب

TG MED

۳M

SKINTACT

دستکش حریر ایران

روژان آزما

تولیدی طبی مادران

محصولات کروناییمشاهده همه

24%-
۱,۷۰۰تومان ۱,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

23%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۳۵۰تومان

واحد فروش: عددی

21%-
۱۲۰,۰۰۰تومان ۹۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۹۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 100 عددی

26%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

24%-
۱,۷۰۰تومان ۱,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۶,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

11%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۵۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۳۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

چرا هلثیوم؟