20,000 تومان

قیمت عمده:

19,000 تومان

واحد فروش: بسته 40 عددی