ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده رو هشت

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده روی هشت

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده رو هشت

ماسک مورد اعتماد کارشناسان هلثیوم

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده رو هشت، با بالاترین کیفیت در میان رقبا و با بسته‌بندی وکیوم بهداشتی در رنگ‌های متنوع تولید می‌شوند.

تمامی ماسک‌های دوازده رو هشت بدون دخالت انسان تولید، بسته‌بندی و سپس به روش گرمادهی استرلیزه می‌شوند.

انواع ماسک‌های دوازده رو هشت تمامی مجوزهای وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را دارا هستند.

خرید ماسک سه بعدی ۱۲ رو ۸ خرید ماسک سه لایه ۱۲ رو ۸
ماسک سه بعدی 3D کودک سفید و آبی KF94 بوفالو

 ویژگی‌های متمایز ماسک‌ سه بعدی

 • استفاده از چهار لایه شامل یک لایه اسپان‌باند ۴۰ گرمی، یک لایه بایکو ۴۰ گرمی و دو لایه ملت‌بلون ۲۵ گرمی
 • استفاده از بهترین پارچه ملت‌بلون حاضر در ایران
 • تولید شده بوسیله‌ی خطوط تولید تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست
 • استریل شده در درمای ۵۵ الی ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت
 • بسته‌بندی کاملا بهداشتی مقوای دارویی با پوشش فیلم شیرینک
 • معین بودن رنگ ماسک بر روی بسته‌بندی
 • ثبت تاریخ تولید بر روی بسته‌بندی
 • دارای مجوز سازمان غذا و دارو و استاندارد ISO 9001
11%-
11%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۵۵۰تومان

واحد فروش: عددی

12%-
۱,۷۰۰تومان ۱,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

11%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۵۵۰تومان

واحد فروش: عددی

 ویژگی‌های متمایز ماسک‌ سه لایه

 • استفاده از سه لایه شامل دو لایه اسپان‌باند ۴۰ گرمی و یک لایه ملت‌بلون ۲۵ گرمی
 • استفاده از بهترین پارچه ملت‌بلون حاضر در ایران
 • تولید شده بوسیله‌ی خطوط تولید تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست
 • استریل شده در درمای ۵۵ الی ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت
 • بسته‌بندی کاملا بهداشتی مقوای دارویی با پوشش فیلم شیرینک
 • معین بودن رنگ ماسک بر روی بسته‌بندی
 • ثبت تاریخ تولید بر روی بسته‌بندی
 • دارای مجوز سازمان غذا و دارو و استاندارد ISO 9001

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده روی هشت

ماسک مورد اعتماد کارشناسان هلثیوم

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده روی هشت

ماسک مورد اعتماد کارشناسان هلثیوم

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده رو هشت

خرید ماسک سه بعدی ۱۲ رو ۸ خرید ماسک سه لایه ۱۲ رو ۸

ماسک‌های سه بعدی و پزشکی دوازده رو هشت، با بالاترین کیفیت در میان رقبا و با بسته‌بندی وکیوم بهداشتی در رنگ‌های متنوع تولید می‌شوند.

تمامی ماسک‌های دوازده رو هشت بدون دخالت انسان تولید، بسته‌بندی و سپس به روش گرمادهی استرلیزه می‌شوند.

انواع ماسک‌های دوازده رو هشت تمامی مجوزهای وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را دارا هستند.

ماسک سه بعدی 3D کودک سفید و آبی KF94 بوفالو

 ویژگی‌های متمایز ماسک‌ سه بعدی

 • استفاده از چهار لایه شامل یک لایه اسپان‌باند ۴۰ گرمی، یک لایه بایکو ۴۰ گرمی و دو لایه ملت‌بلون ۲۵ گرمی
 • استفاده از بهترین پارچه ملت‌بلون حاضر در ایران
 • تولید شده بوسیله‌ی خطوط تولید تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست
 • استریل شده در درمای ۵۵ الی ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت
 • بسته‌بندی کاملا بهداشتی مقوای دارویی با پوشش فیلم شیرینک
 • معین بودن رنگ ماسک بر روی بسته‌بندی
 • ثبت تاریخ تولید بر روی بسته‌بندی
 • دارای مجوز سازمان غذا و دارو و استاندارد ISO 9001
11%-
11%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۵۵۰تومان

واحد فروش: عددی

12%-
۱,۷۰۰تومان ۱,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

11%-
۱,۷۵۰تومان ۱,۵۵۰تومان

واحد فروش: عددی

 ویژگی‌های متمایز ماسک‌ سه لایه

 • استفاده از سه لایه شامل دو لایه اسپان‌باند ۴۰ گرمی و یک لایه ملت‌بلون ۲۵ گرمی
 • استفاده از بهترین پارچه ملت‌بلون حاضر در ایران
 • تولید شده بوسیله‌ی خطوط تولید تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست
 • استریل شده در درمای ۵۵ الی ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت
 • بسته‌بندی کاملا بهداشتی مقوای دارویی با پوشش فیلم شیرینک
 • معین بودن رنگ ماسک بر روی بسته‌بندی
 • ثبت تاریخ تولید بر روی بسته‌بندی
 • دارای مجوز سازمان غذا و دارو و استاندارد ISO 9001