کیسه ادرار (یورین بگ) صلیبی ساخت چین

1,339 تومان

قیمت به ازای خرید 450 عدد به بالا  1,300 تومان

واحد فروش: عددی

ساخت کشور چین