لگن بیمار P.I.P

171,000 تومان

واحد فروش : عددی

ساخت کشور