راهنمای سایز سوند نلاتون


رنگ سوند نلاتونگیج فرانسوی (Fr)قطر خارجی
سبز6۲ میلی‌متر
آبی8۲/۷ میلی‌متر
مشکی10۳/۳ میلی‌متر
سفید12۴ میلی‌متر
سبز14۴/۷ میلی‌متر
نارنجی16۵/۳ میلی‌متر
قرمز18۶ میلی‌متر
زرد20۶/۷ میلی‌متر
بنفش22۷/۳ میلی‌متر
آبی24۸ میلی‌متر
مشکی26۸/۷ میلی‌متر


سوند نلاتون ۱۴ سبز سرمد درمان

926 تومان

قیمت به ازای خرید 650 عدد به بالا  900 تومان

واحد فروش: عددی