محصولات جراحی

در انبار موجود نیست
53,400تومان

برند: نازگل

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 24 عددی

108,400تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

108,400تومان

برند: نامعلوم

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 50 عددی

53,400تومان

برند احتمالی: شاهد

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 24 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

116,800تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

116,800تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

108,400تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

556,200تومان

برند احتمالی: QY

ساخت کشور چین

واحد فروش: کارتن 2000 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

116,800تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

360,400تومان

برند: بکر(ظریف پلیمر)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: کارتن 180 عددی

38,900تومان

برند: موریس

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 100 عددی

108,400تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

116,800تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

108,400تومان

برند: نامعلوم

ساخت کشور چین

واحد فروش: بسته 50 عددی

108,400تومان

برند: Dr. Glove

ساخت کشور هند

واحد فروش: بسته 50 عددی

360,400تومان

برند: بکر(ظریف پلیمر)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: کارتن 180 عددی

46,700تومان

برند احتمالی: نازگل

ساخت کشور ایران

واحد فروش: بسته 30 عددی

244,700تومان

برند: حریر(Op-Perfect)

ساخت کشور ایران

واحد فروش: کارتن 1000 عددی

423,900تومان

برند: N95

ساخت کشور ایران

واحد فروش: کارتن 240 عددی

سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
  • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.