درسته که ۲ دو برابر ۱ هست. اما دوسالگی هلثیوم دو برابر یکسالگیش نبود! شاید اگر جای عدد ۲ روی کیک تولدمون عدد بزرگتری می ذاشیم، بی راه نمی بود. یکسال پر از موفقیت هایی که به ما انگیزه داد، تجربه هایی که ما رو پخته کرد، سختی هایی که ما رو قوی کرد و شکست هایی که به ما درس داد. این یکسال گذشت و ما همچنان تشنه یادگیری از شماییم تا هلثیومی رو بسازیم که شایسته شما باشه.

توزیع نسبی سفارش‌ها در بین استان‌ها

زیاد

کم

۸۹۲۲+

کاربر جدید

۴۲٪

رشد متوسط ارزش سبد خرید

۶۵,۲۳۳

دقیقه مکالمه تلفنی

همراهان ما

فیلیمو

شب

انتشارات جنگل

ترجمیار

بهزی

آزمایش آنلاین

لرنیتو

نیوُ

فیلیمو

شب

انتشارات جنگل

ترجمیار

بهزی

آزمایش آنلاین

لرنیتو

نیوُ