شرایط کاری و ارسال در روزهای پایان سال و تعطیلات نوروز

شرایط ارسال سفارشات مشتریان و شرایط کاری هلثیوم در روزهای پایان سال ۱۴۰۱ و تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ بدین ترتیب است:

ارسال سفارش‌های شهر تهران

  • ارسال سفارش‌های مربوط به شهر تهران در سال ۱۴۰۱ تا روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه در بازه‌ی انتخاب شده توسط مشتریان صورت می‌پذیرد.
  • در سال ۱۴۰۲، ارسال کالا در سطح شهر تهران از روز دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه از سر گرفته خواهد شد.

ارسال سفارش‌ها به شهرستان‌ها

  • برای دریافت سفارشات خود پیش از شروع سال جدید، بایستی سفارش خود را تا انتهای روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ثبت نمایید.
  • سفارشات ثبت شده بعد از روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند، پس از ۱۴ فروردین‌ماه ارسال می‌شوند.

شرایط پاسخگویی تلفنی

پاسخگویی تلفنی در سال ۱۴۰۲، از روز دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه از سر گرفته خواهد شد.